Relaterad information
Dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare.


Externa länkar
Guide för grafisk redovisning av miljödata (Naturvårdsverket)

Här finns andra sidor med översikter över grundläggande statistiska metoder:

http://www.statsoft.com/textbook/

http://www.statsdirect.com/help/ statsdirect.htm

http://www.epa.gov/caddis/ da_tropo.html
Hem

Välkommen till miljostatistik.seBildernas kopieringsrätt

Analys av miljöövervakningsdata kan innefatta allt från beskrivande analys med hjälp av grafer, bilder och tabeller till trendanalys med signifikanstester eller analys av ett flertal variabler eller stationer samtidigt. På följande webbsidor presenterar vi ett urval av koncept och metoder som kan vara relevanta, i första hand, när man arbetar med miljöövervakningsdata, men de bör även kunna vara till nytta inom ett större arbetsområde t.ex. vid utvärderingar av Sveriges miljömål.

Börja gärna med att titta på vårt

Flödeschema

Vi utgår ifrån att läsaren har kunskaper i statistik mostvarande en grundkurs. Saknar du dessa kunskaper eller vill uppdatera dem så kan du börja med att läsa i texten Dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare.

Vi hoppas att handläggare och konsulter inom miljösfären kommer att kunna utnyttja webbplatsen för att få hjälp att analysera data, och för att få stöd vid utvärdering av statistiska analyser och tolkning av tillhörande resultat i rapporter och artiklar.

Eftersom vi är intresserade av användarnas intryck av webbsidorna är vi tacksamma för synpunkter. Dessa skickas med e-post till Claudia von Brömssen, SLU.

Webbsidorna finansieras av Naturvårdsverket med miljöövervakningsbidrag.Ansvarig för webbsidan:
webmaster@miljostatistik.se